הצעה לפרויקטים חינוכיים

למשימת הישראלי השני בחלל

אנחנו מזמינים אתכם להציע ולהוביל פרויקטים חינוכיים פורצי דרך, המשלבים חלל ונושאים מגוונים, אשר יתקיימו לפני השיגור ושיאם בתחנת החלל הבינלאומית.

מבין הפרויקטים המוצעים יבחרו עשרה פרויקטים. הפרויקטים ייבחרו על ידי ועדה בלתי תלויה, בוועדה יכהנו נציגים מקרן רמון, מסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, ומשרד החינוך.

הוועדה תבחן את הפרויקטים המוצעים על בסיס היתכנות הפרויקט הן על פני כדור הארץ והן בתחנת החלל הבינלאומית; על בסיס המרכיב החדשני בפרויקט וחיבור החלל לנושא מולטידיסיפלינרי; ועל בסיס פוטנציאל חשיפה לקהל יעד מגוון.

קריטריונים לבחירה:

היתכנות הפרויקט: קוהרנטיות התוכנית ושלביה (6 נקודות); סבירות מטרות הפרויקט (7 נקודות); סבירות לוחות זמנים ליישום (7 נקודות).

דומיננטיות המרכיב המעשי בפרויקט: פעילות המפעילה את קהל היעד באופן אינטראקטיבי (8 נקודות); תוצר מוגדר עם חשיפה לקהל רחב (7 נקודות).

חדשנות: רכיב חדשנות הפרויקט המוצע – נושא  מולטידיספלינריות (20 נקודות); שימוש במתודה חדשנית (10 נקודות).

התייחסות להפעלת אוכלוסיות ייחודיות: על הפעלת התוכנית בקהל ייחודי ועד לפילוח של 5 קהלי יעד שונים (פריפריה, מגזר, גילאים מגוונים, צרכים מיוחדים) (6 נקודות).

ניסיון בתחום המציע: שנת ניסיון: 1 – 2 נקודות; שנתיים ניסיון: 5 נקודות; שלוש שנים ניסיון: 10 נקודות.

קרן רמון תקצה לקול קורא זה סך של 170,000 ש"ח, אשר ישמשו למימון הפרויקטים, על פי הפירוט הבא:

  • 3 פרויקטים בסכום של עד 30,000 ש"ח
  • 2 פרויקטים בסכום של עד 20,000 ש"ח
  • 3 פרויקטים בסכום של עד 10,000 ש"ח
  • 2 פרויקטים בסכום של עד 5,000 ש"ח  

קרן רמון תקצה – ללא תשלום – את זמן האסטרונאוט לפרויקטים הזוכים. כמו כן, פיתוח והובלת הפרויקט לאורך השנה הם באחריות המציעים.

זו הזדמנות יוצאת דופן ליזמים ואנשי חינוך לקדם פרויקטים חינוכיים עם פוטנציאל השפעה כמעט אינסופי, לעורר השראה בקרב ילדי וילדות ישראל לחלום גדול ורחוק, לקדם שיתופי פעולה, ולאחד ולקרב לבבות, תוך שימוש בחלל כשפה משותפת.

להגשת פרויקט:

פנייה זו מתייחסת לגופים שאינם למטרות רווח המעוניינים לעשות שימוש בשעות הישראלי השני בחלל מהחלל כתרומה לילדי ישראל, כדי לקדם את מטרותיהם החברתיות ובתנאי שהן עולות בקנה אחד עם מטרות המשימה.

למען הסר ספק הזמנה זו אינה מחייבת את המזמינות להוציא לפועל את ההצעות. הצעות אשר יוגשו יעלו לשלב בחירה נוסף, בהתאם לתכנית העבודה.

הקרן רשאית לשנות את חלוקת התקציב בין הפרויקטים בהתאם להחלטתה.

הקרן רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות תנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.

הקרן תהייה רשאית, בתקופת ההתקשרות ועד שנה לאחריה, להציג את הפרויקטים הזוכים במסגרת כנס או אירוע ייעודי.

יובהר כי נכון למועד זה לא קיים תקציב לביצוע התקשרות. התקשרות זו וחתימת החוזה מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית בהתקשרות הנ"ל.

תודה!
ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן