קול קורא להגשת הצעות לניסויים ומחקרים מדעיים
במסגרת המשימה לתחנת החלל הבינלאומית,
עם הישראלי השני בחלל איתן סטיבה

ההזדמנות הנדירה שתיווצר עם המראתו של הישראלי השני בחלל, איתן סטיבה, לתחנת החלל הבינלאומית (ISS), מאפשרת לקרן רמון ולמשרד המדע והטכנולוגיה להמשיך וללכת בעקבותיו של אילן רמון ז״ל, ולפעול לקידום מחקר מדעי, חינוך ויזמות והעצמת תעשיית החלל הישראלית. 

אחד מעמודי התווך של המשימה הוא סיוע בקידום תעשיית החלל הישראלית, תוך מיצוב ישראל כשחקן מרכזי בתחומי טכנולוגיות חלל ומחקר. 

על מנת לסייע בהסרת החסמים העומדים בפני יזמים בתחומים אלו, הקרן ומשרד המדע והטכנולוגיה יאפשרו לסטרטאפים ולחוקרים ישראלים שייקחו חלק במשימה גישה לפלטפורמות המדעיות והטכנולוגיות של תחנת החלל הבינלאומית וכן זמינות האסטרונאוט הנמצא בתחנה.

קול קורא זה פתוח לכל ארגון או צוות הרוצים לערוך ניסויים או להדגים טכנולוגיות על גבי תחנת החלל הבינלאומית: מוסדות אקדמיים, מרכזי מחקר, ארגונים ללא מטרות רווח, יזמים, סטרטאפים ותעשיות. שיתופי פעולה, לרבות שיתופי פעולה בינלאומיים, יעודדו במסגרת זו. 

הצעה זו פתוחה לכל תחום מדעי / טכנולוגי הרלוונטי לבחינה במסגרת תחנת החלל הבינלאומית (ISS)  תוך ניצול מיטבי של זמן הפעילות של האסטרונאוט לביצוע ניסויים.

על המציעים מוטלת החובה להדגים את חדשנותו של הפרויקט המוצע וכן כיצד הצעתם מקדמת מדע, טכנולוגיה וחדשנות. 

קרן רמון וסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה יקצו – ללא תשלום – את זמן האסטרונאוט לפרויקטים הזוכים. כל העלויות המפורטות בהצעה הנוגעות לפיתוח, שינויים, אריזה ומשלוח, הן באחריות המציעים.

זכאות

אופן
הגשת הבקשה

על כל המבקשים להגיש את החומרים הבאים באמצעות תיבת ההגשות עד ה-14 בפברואר 2021 בשעה 18:00 (שעון ישראל). 

 • שער (עמוד 1)
 • הצעה (עד 10 עמודים)
 • פירוט מבנה התקציב (עמוד 1)
 • רשימת המלצות (אופציונאלי; עמוד 1)
 • תרשים Quad chart (עמוד 1)
 • תקציר מנהלים
 • לו"ז ההצעה
 • נספח בטיחות 
 • נספח הסכם ספקים
 • נספח שיתופי פעולה
 • נספח אישורי אתיקה (ועדת הלסינקי ,IRB, IEC)

פורמטים לעמוד השער, ההצעה, תרשים  quad ופירוט מבנה התקציב מצורפים מטה.

כל ההצעות ייבחנו על ידי נציגים בכירים מסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, הרשות לחדשנות, משרד הבריאות ומהמוסדות האקדמיים המובילים בארץ. הקריטריונים להערכה כוללים: היתכנות הניסוי לביצוע בתחנת החלל, זמינות המכשור בתחנת החלל בהתאם ללוח זמני המשימה וחדשנות ופריצת דרך בתחום.  

ההצעות הזוכות ידרשו להציג בפני הוועדה תכנית בדיקה וניסוי בהתאם ללו"ז המפורט.

תהליך
הבחירה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן