ניטור מצבי עקה
ומניעת התפתחות מצוקה רגשית
בקרב תיירי חלל

המרכז הרפואי שיבא

אוניברסיטת תומס ג׳פרסון, פילדלפיה, פנסילבניה, ארה״ב

Tunefork

ד״ר אסף כספי

הופעת מצוקה רגשית במהלך המסע לחלל החיצון ובחזרה לכדור הארץ, עלולה להוות גורם סיכון לשלומם ובריאותם של הנוסעים לחלל. השיטות הנהוגות לזיהוי מצבי עקה ונשענות על שינויים במדדים הפיזיולוגיים בעייתיות ליישום בסביבת החלל, שכן כחלק מהסתגלות הגוף האנושי לסביבת מיקרו-כבידה צפויים שינויים פיזיולוגיים.
במחקרנו נעקוב אחר מצבם הרגשי של תיירי החלל על ידי ניטור מדדיהם החיוניים, תפקודם הקוגנטיבי והמוטורי, תפקוד חוש השמיעה והראיה והשינויים בדפוסי השינה שלהם, על ידי שימוש בטכנולוגיה לבישה וביישומונים דיגיטליים. ממצאי הניטור יושוו לאירועי עקה ומצבי חוסן המובנים לאורך תקופת המסע לחלל. ובכך יתאפשר ניתוח של רמות העקה ומניעת התפתחות מצוקה רגשית באמצעות כלי רפואה מרחוק.

צוות: 

ד״ר אסף כספי, מנהל מחלקה פסיכיאטרית א', המרכז לחדשנות רפואית ARC, המרכז הרפואי שיבא

פרופ׳ ג׳ורג׳ בריינרד, המחלקה לניורולוגיה, אוניברסיטת תומס ג׳פרסון, ארה״ב

פרופ׳ ג׳ון האניפין, המחלקה לניורולוגיה, אוניברסיטת תומס ג׳פרסון, ארה״ב

פרופ׳ יעל הנקין, מנהלת מכון שמיעה, שפה ודיבור, המרכז הרפואי שיבא

ד״ר הראל בריס, המרכז לחדשנות רפואית ARC, המרכז הרפואי שיבא

גב׳ איריס שטיין, המרכז לחדשנות רפואית ARC, המרכז הרפואי שיבא

ובסיועם של:

פרופ׳ צבי גרינולד, מנכ"ל המרכז ג'פרסון ישראל, אוניברסיטת תומס ג'פרסון בפילדלפיה. פרופ׳ גרינולד מוביל את משימת ״רקיע״ לחלל מטעמה של אוניברסיטת תומס ג׳פרסון, ומוביל את שיתוף הפעולה בין מדעני המרכז הרפואי שיבא ומדעני אוניברסיטת תומס ג׳פרסון.

ד"ר לימור כספי – מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית, המרכז הרפואי שיבא

רחל קפלן – פסיכולוגית קלינית, המרכז הרפואי שיבא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן