IAMI-RedC

חברת רד סי ביוטק

המכון הישראלי לרפואת חלל

ד"ר ערן שנקר - ד"ר ארי גרגיר

תאי דם אדומים אוניברסליים לשימוש במשימות חלל

רד סי ביוטק מפתחת תהליך תעשייתי לייצור כדוריות דם אדומות אוניברסליות לעירויים מצילי חיים. עירוי דם חשוב עוד יותר בטיפול דחוף במתארים רחוקים ומבודדים כולל במשימות חלל.
לתאי דם אדומים מורפולוגיה ומאפיינים ביוכימיים ייחודיים. המחקר כחלק ממשימת רקיע, בשיתוף מכון המחקר הישראלי לרפואת חלל ותעופה, מתמקד בשלב ההבשלה הקריטי של תאי אב של תאי דם אדומים לתאי דם אדומים בוגרים בתנאי מיקרו-כבידה בתחנת החלל הבינלאומיות. זאת בהשוואה לתצפית בקרה מעבדתית שתיבדק על כדור הארץ. פרויקט מחקר רקיע זה ירחיב את ההבנה של תהליך ייצור מוצרי דם מציל חיים במתארים על פני כדור הארץ ומשימות חלל

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן