ILAN-ES

מרכז בינתחומי הרצליה

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הטכנית של דנמרק, אוניברסיטת הייקאדו ביפן ותחנות בדנמרק, יפן, פורטו-ריקו, הונגריה, צרפת, ספרד, סין, ארה"ב, בריטניה, ברזיל וניו-זילנד

פרופ' יואב יאיר, ביה"ס לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצליה

תצפיות מהחלל על סופות ברקים ושדונים באטמוספרה העליונה

ניסוי ILAN-ES עוסק בתצפיות מהחלל על סופות ברקים ועל תופעות אופטיות באטמוספרה העליונה, הקשורות לברקים חזקים במיוחד. תופעות אלה נקראות שדוני-ברקים והן מתרחשות בין הגבהים 50 ל-90 ק"מ, בשכבות המזוספרה והסטרטוספרה. לתצפיות מהחלל תתלווינה תצפיות מרשת של מצלמות במקומות שונים ברחבי העולם, כולל מ-10 בתי-ספר בישראל. קבוצות מחקר מיפן, צרפת, הונגריה, ניו-זילנד, דנמרק וארה"ב תשתתפנה בתצפיות, כמו גם רשת של חובבים בפוארטו-ריקו ודרום-אמריקה. בנוסף, ייאספו נתונים ממערכות גלובליות שונות בתחומים שונים של הספקטרום האלקטרומגנטי שעוקבות אחרי סופות ברקים – לצורך מיפוי הברקים החזקים. תחזיות יומיות על מיקום הסופה יועברו לתחנת החלל הבינלאומית מתוות המדענים, שינחה את האסטרונאוט להיכן להפנות את המצלמה, באופן שדומה לביצוע ניסוי MEIDEX על מעבורת החלל קולומביה בשנת 2003, על ידי אל"מ אילן רמון ז"ל.

חוקרים נוספים: פרופ' קולין פרייס (אוניברסיטת תל-אביב), ד"ר יובל ראובני (אוניברסיטת אריאל), ד"ר אדם דביר (חברת יאר"ד), ד"ר רועי יניב (המרכז הבינתחומי הרצליה).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן