עידו גינזבורסקי

&#163٩;&#1&#163٨;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;;

0 Comments

עידו גינזבורסקי

מקיף ד', אשדוד. תלמיד בכיתת מופת ונציג במועצת התלמידים. משתתף בפרויקט עתיד במרכז הרצוג ליהדות- ומשמש מגשר בין נוער חילוני לדתי. מייצג את ביה"ס בתחרויות ספורט והקים את נבחרת הכדורסל הבית ספרית. מוביל פרויקטים קהילתיים. מדריך מוביל במש"צים.

SHARE