נוי קריאף

&#1&#163٨;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;;٩&#1&#163٨;3&#163٨;;

0 Comments

%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%a3

תיכון מקיף נשר. משתתפת בתכנית המנהיגות מנ"ע- מנהיגות ייעוצית וכן בקבוצה למען איכות הסביבה,מנהיגות שכבתית, נאמני תרבות ישראל, משתתפת בדיבייט באנגלית ופרויקט שיח בעברית, לוקחת חלק בתחרויות ספורטיביות ובתחרות סייבר. במסגרת המד"צים מדריכה את שכבת י' ואת צוות ההדרכה. משמשת כסגנית יו"ר במועצת התלמידים והנוער העירונית והמחוזית וחברה במועצת התלמידים והנוער הארצית. במסגרת זו פועלת רבות ובמגוון תחומים. היתה שותפה לתהליכים ומאבקים שונים.

SHARE