חן פוזנר

&#1&#163٨;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;;٨&#1&#163٨;3&#1&#163٨;3&#163٩;;;

0 Comments

%d7%97%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%a8_1

 פלך, ירושלים. הפעילה קייטנה בגבעת המטוס בשיתוף מועדונית של ילדים ממשפחות מצוקה. לוקחת חלק בפרויקט דרך בני עקיבא שמטרתו לעזור לילדים עם קשיים לימודיים. היתה שותפה מרכזית בהקמת קר "שי לתמיד" לזכר אח של חברתה שנפטר מסרטן, הקרן נותנת מלגות לסטודנטים המתנדבים בקהילה. הקימה פרויקט שמטרתו חינוך לעשייה חברתית ותרומה לקהילה המבוסס על מכירת פרחים וחלוקת הרווחים למשפחות מצוקה ולפרויקטים חברתיים. מדריכה בתנועת הנוער בני עקיבא.

SHARE